סדנאות אביב

שער האביב

                

מה יפית, האביב!                                     מה יפית, בוקר אור!                         מה יפית, העולם!
בשדה, באחו,                                       כל ענף, כל עשב,                             ים דגן פתוח, 
הציצים יפרחו:                                        יגמעו טל כסף,                                 ים גלים ברוח,
צהלת חיים סביב                                     ישתו טל, יפיצו מור                          ומאירים פני אגם.
מה יפית, האביב!                                    מה יפית, בוקר אור!                          מה יפית, העולם!
מה נעמת, האביב!                                  מה נעמת, בוקר אור!                         מה נעמת, העולם!

 

סדנא להכנת מובייל פרפרי אביב קסום

סדנא להכנת פרפרי אצבעות מרהיבים

סדנא להכנת פיות פרחים